ЕКОЛОГИЯ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Целта на управленския екип е максимално затваряне и оптимизиране на производствения процес. В тази връзка производствения отпадък бива рециклиран и се влага отново в производствения процес. По този начин се намалява количеството отпадък.
Фирмата работи с EcoBulpack.
Danev Advapack OOD

Производство:
8002 Бургас, Ул. Чаталджа N5
тел.: 056/854106
факс: 056/854115

e-mail: info@danev-advapack.com